Disclaimer

Algemeen
De Skihut Scheveningen BV (Kamer van Koophandel 27037884), hierna te noemen De Skihut, verleent u hierbij toegang tot www.Skihut.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. De Skihut behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
De Skihut spant zich in om de inhoud van www.Skihut.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.Skihut.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met De Skihut.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Skihut en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Skihut, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Baku
Bogner 1
Woolrich 1
Parajumpers  1
luli fama
Armani
Blauer 1